NOVA USTAVOTVORNA SKUPŠTINA I HRVATSKA DRŽAVA, NOVI SUSTAV, I NOVI HRVATSKI LJUDI U HRVATSKIM VLASTIMA

Hrvatski narod i Hrvatska

Piše slobodni čovjek, profesor Goran Jurišić.

Ustavotvorna skupština ili ustavotvorni državni sabor hrvatskog naroda donijet će novi hrvatski Ustav i raspisat izbore ili referendum za novo državno vodstvo. Sam novi Ustav potvrđuje se na narodnom referendumu nakon čega stupa odmah na snagu kad je prihvaćen. U njemu će iz starog Ustava iz 1990. ostati samo referendumska stečevina o državnoj neovisnosti i braku kao zajednici između jedne žene i jednog muškarca. Sve drugo će biti novo, novi Ustav, novi sustav i nova vlast, te novi ljudi u vlastima. Nitko tko je ikada obnašao bilo kakvu dužnost u bivšoj SFRJ i RH, makar i portir na javnom toilettu, i tko je sudjelovao u pljački po zakonu o pretvorbi i privatizaciji iz 1993., neće smjeti obnašati bilo kakvu dužnost u DRŽAVI! Provest će se lustracija po ustavnom zakonu. Nekadašnji komunisti i srpski pobunjenici i drugi kriminalci kao i izdajnici pravomoćno osuđeni se lustriraju po zakonu, i doživotno ne smiju obnašati javne dužnosti niti birati niti biti birani za položaje u Državi i javnim službama, niti biti imenovani na iste, i zabranjeno im je nastupati u javnim i privatnim medijima.

Hrvatska će biti DRŽAVA, i to nacionalna država hrvatskog naroda, proglašena obnovom proglašenja, umjesto dosadašnje kvazi-demokratske republike sovjetskog tipa. Ona će biti nacionalna država hrvatskog političkog naroda. Udruživanje Hrvatske Države s drugim državama i paradržavnim umjetnim tvorevinama neće biti moguće odnosno biti će zabranjeno i neće biti moguće ni na referendumu.

Hrvatska Država neće biti razbojnička špilja koja iskorištava, pljačka, vrijeđa, iskorištava, ponižava i tlači hrvatskog čovjeka u njegovo vlastito narodno ime, naprotiv, ona će postojati da mu služi za životni opstanak i razvoj, sigurnost, prosperitet, životnu sreću i mir!

U Hrvatskoj će vladati Hrvati, to jest oni koji se Hrvatima osjećaju. Tko se tako ne bude osjećao, ići će slobodno živjeti negdje u svijetu gdje se dobro osjeća.
U Hrvatskoj neće smjeti vladati Jugoslaveni niti bivši ni sadašnji ni budući komunisti ili ljevičarski fašisti, niti manjine, niti stranci, globalisti ili internacionalisti, nego samo Hrvati!

U Hrvatskoj će Ustavom i zakonom biti zaštićeni hrvatski jezik, hrvatska povijest i tradicija kao i nacionalna obilježja, zatim, ratne udovice i one s djecom, hrvatski ratni vojni invalidi i civilni invalidi, zatim, hrvatski branitelji (ratni veterani), ratna siročad i obitelji poginulih branitelja, kao i djeca, i (samohrane) majke, i obitelji, jučer, danas i sutra, kao i sloboda mišljenja i javne riječi, te istina! (O ratnim vojnim i civilnim invalidima kao i ratnim veteranima Država vodi doživotnu brigu.)

U Hrvatskoj neće biti zabranjeno pjevanje hrvatskih pjesama niti hrvatski povijesni pozdravi i povijesna nacionalna obilježja, stijeg i hrvatski grb, naprotiv, biti će poticano hrvatsko domoljublje i čisti patriotizam ili hrvatski nacionalizam. Nitko neće Hrvatima nametnuti kojim pozdravima će pozdravljati i koja nacionalna obilježja isticati niti kako će isti izgledati, i kako će i s kim živjeti i postojati! Tko će zbog hrvatskih nacionalnih obilježja patiti, kome se ne sviđaju hrvatske pjesme i hrvatski pozdravi, hrvatska politika, vjera i kultura, neka mu je sretan put u svijet, jer nitko zbog hrvatstva ne treba patiti!

Vlada će smjeti voditi isključivo političku zaštite nacionalne sigurnosti i ekonomskog, znanstveno-obrazovnog i demografskog razvoja hrvatskog naroda!

Koalicijske vlade biti će zabranjene i nepostojeće, jer ne smije vlada biti organizirana kompromisima i ucjenama na štetu naroda i države!

U Hrvatskoj će biti zaštićena prava djece, žena i starih ljudi, roditelja i praroditelja, roditeljstvo i materinstvo, bez obzira na čovjekovo etničko podrijetlo.

U Hrvatskoj će biti izričito zabranjeno čipiranje čovjeka i životinja, kao i obilježavanje ljudi, i mijenjanje DNA strukture čovjeka, životinja i biljaka!

U Hrvatskoj će biti zaštićena bijela Božja ljudska rasa odnosno DNA hrvatskog čovjeka, i utjecaj na nju od tuđih i drugih utjecaja i stranih kultura, te hrvatska kultura, tako i hrvatski jezik. Hrvatski narod ima pravo na samobitnost i samorazvoj. Hrvati su jedinstveni Božji narod na svijetu. Hrvate ujedinjuje vjera u jednoga Boga-Stvoritelja, zajednički hrvatski jezik i zajednička povijest, i jedinstvenost hrvatske zemlje od Mure i Drave do Jadrana, i od Sutle do Drine. Bog i Hrvati!

Nitko u Hrvatskoj neće voditi rasističku genocidnu politiku miješanja različitih rasa ljudi u Hrvatskoj, a takovi utjecaji iz inozemstva će se suzbijati državnim sredstvima sile, a među stanovništvom kroz edukaciju. Zabrana miješanja bijele rase čovjeka u Hrvatskoj s drugim rasama ljudi nije usmjerena protiv drugih rasa, nego prema zaštiti identiteta hrvatskog čovjeka odnosno bijele rase ljudi i narodne zajednice. Hrvati vole i imaju pravo da njihovi potomci nalikuju na njih. Hrvatski narod je multi-kulturalan, s različitostima unutar sebe i unutar europskih naroda, i ne treba dodatnu multi-kulturalnost stranih neeuropskih kultura koje mu neće smjeti biti nametane u Hrvatskoj. Tko bude htio živjeti u modusu multi multi-kulti društva izvan opisanog, moći će tako slobodno otići u svijet tamo gdje se prakticira.

Rodna gender-ideologija biti će izričito zabranjena na svaki način i u svakoj situaciji kao neljudska i protuljudska i protukršćanska ideologija i griješna te genocidna praksa, protivna Bogu.

Tolerancija neće postojati prema fizičkom i psihičkom nasilju i kršenju ćudoređa. Suzbijati će se tolerancija prema zlu.

Svaka vrsta eksremizma koji ugrožava fizički i duhovni život čovjeka i prirode, te naroda i države, kažnjavat će se i biti zabranjena. Sve će biti dozvoljeno što ne ugrožava fizički život i psihu čovjeka, i što ne narušava čovjekov mir to jest pravo na miran život s dignitetom i dostojanstvom, pravo na život u miru.

Istospolni spolni odnos biti će javno moralno osuđivan kao grijeh, a što tko radi unutar četiri zida biti će njegova privatna stvar s kojom javnost nitko ne smije opterećivat i nametati joj niti vršiti propagandu o tome, pogotovo pred djecom koju se mora zaštititi u svakom smislu od nemorala i nasilja koje i nastaje na osnovi nećudorednog ponašanja i mržnje koja izvire iz ljubomore.

Svaki čovjek snosi vlastitu odgovornost za vlastite grijehe u životu. Neće biti kolektivne krivnje niti jedne skupine hrvatskog društva, niti kolektivna krivnja naroda, samo individualna prava, dužnosti i odgovornost(i).

U Hrvatskoj Državi neće biti definirane nacionalne i vjerske manjine, već samo nehrvatske etničke zajednice koje će imati kulturnu autonomiju. Tko bude od pripadnika nehrvatskih etničkih i vjerskih manjina mislio da to nije u redu, živjet će tamo gdje bude htio i gdje će biti u redu, ali u Hrvatskoj neće! Samo pro-hrvatske nehrvatske etničke zajednice i druge manjine biti će poticane iz hrvatskog državnog proračuna.

Hrvati će pisati i interpretirati hrvatsku povijestu u Hrvatskoj!

U Hrvatskoj neće stranim medijima biti dozvoljeno stvarati javno mnijenje, niti će itko krivotvoriti hrvatsku povijest i interpretirati je s lažima! Samo će pro-hrvatski domaći mediji moći djelovati u Hrvatskoj, kao i samo domaće kulturno-umjetničke i sportske, političke, ekonomske i znanstvene udruge koje će moći biti poticane iz državnog proračuna Hrvatske.

U Hrvatskoj neće na javno mnijenje i vlast utjecati udruge poticane iz inozemstva, jer takve neće ni postojati, i biti će zabranjeno financiranje iz inozemstva bilo koje skupine društva i udruge, kao i političke stranke koje bi služile stranim interesima. Možda neće ni stranke postojati, jer što je to demokracija nego odluka većine koja ne mora biti u pravu. Neće biti liberalne demokracije već samo demokracija, i neće biti politike divide et impera, to jest dijeljenje i svađanje društva kroz stranke. Cijeli narod je jedna stranka i pokret za život i prosperitet u ljubavi i sreći.
Zašto bi manje obrazovani čovjek odlučivao u ime više obrazovanog, bogatiji u ime siromašnijeg, zao u ime dobroga, muškarac u ime žene, a žena u ime muškarca, neodgovorni čovjek bez savjesti umjesto savjesnog čovjeka, protuhrvatski orijentirani čovjek umjesto hrvatski orijentiranog domoljuba, izdajnik umjesto nacionalista?

U Hrvatskoj će biti dozvoljeno i poticano ispovijedanje vjere u Boga Tvorca ovog svijeta, to jest sloboda vjeroispovjedi, i biti će zaštićeni vjernici.

U Hrvatskoj nitko neće nekažnjeno vrijeđati vjernike, niti nevjernike, niti hrvatsku nacionalnost i hrvatsku povijest i krivo je interpretirati. Tko od inozemnih čimbenika, organizacija, stranih država, i saveza bude vrijeđao i kao upitno postavljao hrvatski jezik, kulturu, povijest i naciju, i opstanak Hrvatske, s tim se neće imati diplomatske i/ili trgovačke odnose i veze, niti komunikaciju.

Postojati će redarstvo za javni red i sigurnost u sklopu Hrvatskih oružanih snaga, služenje vojnog roka za muškarce od najmanje šest mjeseci, krim-policija, i Hrvatska vojska i teritorijalna (oružana) obrana, zajednička obrana od strane vojne ugroze i agresije, obavještajna i protuobavještajna tajna služba, javno školstvo i javno zdravstvo.

Žene neće smjeti biti policajci niti vojnici, jer je to nedostojno ženekoaj je majka i supruga. Feminizmu neće biti mjesta u hrvatskom društvu. Neće biti ženskih kvota u zapošljavanju u Državi, jer žena i muškarac se ne razlikuju samo po spolu nego i po različitim hormonima, tako da imaju različite prirodne životne funkcije i zadaće, svaka jednako vrijedna. Žena je apsolutno jednakovrijedna kao i muškarac. Samo ujedinjeni u ljubavi, u jednoj duši i jednom srcu i tijelu, žena i muškarac čine zrcalo Božje. Tko bude postavljao u pitanje jednakovrijednost žena, biti će protjeran iz Države!

Vlada će imati najviše do devet ministarstava, i voditi će je šef države ili poglavnik s ovlastima donošenja uredaba sa zakonskom snagom koje potvrđuje Državni Sabor. Poglavnik ili predsjednik (šef) Države vodi poslove zemlje u zemlji i prema inozemstvu, (diplomaciju), i vrhovni je zapovjednik oružanih snaga te ih predvodi u slučaju rata kada dobiva diktatorske ovlasti za obranu. Može raspustiti Sabor jednom u tri godine, a Sabor može poglavnika jednom dati na provjeru na narodni plebiscit u mandatu od 7 godina, i to na polovici mandata, i drugi puta nakon isteka drugog sedmogodišnjeg mandata, te šef države ili poglavnik Hrvatske može najviše imati tri uzastopna mandata od po sedam godina na čelu države i u službi hrvatskog naroda kao njegov branitelj i poticatelj napredka i prosperiteta, i zaštitnik nacionalne sigurnosti.

Vlada neće predlagati zakone nego vršiti izvršnu vlast, održavati javni red i mir, regulirati trgovinu prema inozemstvu i domaće tržište, voditi brigu o opskrbi stanovništva s hranom, lijekovima i pitkom vodom, grijanjem, strujom i drugim energijama i energentima, i o stambenom zbrinjavanju stanovništva, školovanju djece i odraslih ljudi, industriji i financijama, i pažljivo upravljati s prirodnim resursima zemlje u korist hrvatskog čovjeka, koji ne smiju i neće biti na prodaju strancima.

Ministar pravosuđa je ujedno i glavni Državni odvjetnik, a ministar za državnu riznicu je ujedno guverner Hrvatske narodne banke. Vladine poslove vodi u pravilu potpredsjednik vlade kao prvi među jednakima, a poglavar države ili poglavnik vodi državne poslove, i predsjedavajući je vladi.

Zakone će donositi Državni Sabor odnosno narodni zastupnici koji će se birati svake dvije godine po jedna trećina njih, i to na dvokružnim izborima. Preuzimanje stranih zakona i zakona iz inozemstva neće biti moguće, već zabranjeno.

Kruh, pitka voda i struja biti će besplatni za sve stanovnike Hrvatske, osim za strance s privremenom dozvolom boravka i turiste (i posjetitelje), uz iznimke. Fosilno gorivo biti će za građanstvo uvijek dostupno i jeftino, ispod međunarodne tržišne cijene, a za narodno gospodarstvo povoljno, također ispod međunarodne tržišne cijene, ali nepovoljno za izvoz, već po međunarodnoj tržišnoj cijeni.

Narodno gospodarstvo služit će isključivo narodu i državi, a ne koncernima i globalistima, ono će stajati u službi razvoja narodnog napretka i prosperiteta. Hrvatsko narodno gospodarstvo će biti temeljeno na radu, proizvodnji i uslugama, te međunarodnoj razmjeni roba.

Hrvatska narodna (središnja) banka stajati će pod upravom Hrvatske vlade koja će izdavati hrvatski državni papirnati i kovani novac kao osnovno platežno sredstvo u zemlji, i distribuirati novac kroz Državnu raznicu ili državni proračun, i uz bilateralne ugovore sa stranim zemljama i u inozemstvu kao konvertibilna valuta, ili će se u trgovinskim sporazumima s inozemstvom koristiti robna razmjena, ali uz priznanje hrvatske valute kune (HRKn) kao kreditnog sredstva sa stranim čimbenicima.

Postojati će pravo na privatno vlasništvo čovjeka, koje će biti zaštićeno kao i njegova imovina, a posebno njegov život. Postoji privatna imovina i javna ili društvena imovina koja je u konačnici državna imovina. (Društvenom imovinom upravlja grad/općina, državnom imovinom Sabor i vlada).

Odljev kapitala iz Hrvatske neće biti moguć, samo u Hrvatsku moguće ulaganje kapitala uz nadzor vlade i Sabora. Profit će biti jamčen, a iznošenje profita iz zemlje uvjetno i ograničeno.

Neće biti poreza na jedinu nekretninu čovjeka, niti će smjeti postojati porez na dohodak posloprimca ili radnika. Novi porezi smjeti će biti donošeni samo svakih 10 godina, osim u slučaju nepsoredne ratne opasnosti, rata, i prirodne katastrofe. Razrez poreza određuje Državni Sabor Hrvatske.

Neće postojati državni dug niti javni dug, a privatni dug čovjeka će se brisati svakih sedam godina. Neće postojati kamata na kamatu odnosno lihva. Burze neće smjeti postojati, jer ne smije se špekulirati i živjeti poput parazita, već raditi u znoju lica svog! Svaki čovjek će moći i treba živjeti od svog rada. Tko ne bude htio radit, živjet će skromnije. Od skromnijeg života zbog lijenosti ili nerada na nekom poslu u javnom poduzeću ili privredi i privatnom sektoru neće biti obuhvaćene supruge i majke, jer njihov rad uključuje (i) majčinstvo i rad u kućanstvu i brigu za obitelj, djecu i muža, a obitelj brine i o starim roditeljima. To će joj od države bit plaćeno kao i svaki drugi posao koji je plaćen. Dječji doplatak moći će se dobiti samo za hrvatsku djecu, i to u visini koliko stoji odgoj i obrazovanje djeteta do njegove punoljetnosti. Osnovno i srednje kao i visoko školovanje je besplatno u Hrvatskoj.

Muž je glava obitelji i brine za nju. Žena sluša muža i voli ga, a muž neće na nju biti ogorčen jer ju voli.

Nasilje u obitelji će se drakonski kažnjavati.

Oboje roditelja brinu o svojoj djeci kad je imaju, odgajaju svoje dijete ili svoju djecu i obrazuju ih do njihove punoljetnosti koja iznosi 18 godina, s kojom postaju odrasli ljudi koji time stječu sva ustavna prava i dužnosti prema društvu narodu i sebi. Roditelji vole svoje dijete ili svoju djecu, i čuvaju ih od štetnih utjecaja i stranaca, i vode brigu o njihovom zdravlju; djeca imaju pravo da se igraju.

Djeca kad odrastu u svojoj zreloj dobi brinu o roditeljima kada su stari.

Sredstva javne komunikacije poput javne televizije, radija tiska i interneta služit će informiranju i edukaciji, zabavi i objašnjavanju, i kritici, ali ne i propagandi, osim u ratnim uvjetima. Hrvatska će imati vlastiti Internet za svoje stanovništvo, i za oružane snage, bez utjecaja iz inozemstva. Stranci iz svijeta neće imati pristup takvom hrvatskom Internetu. Utjecaj međunarodnog Interneta na hrvatsko društvo ići će na provjeru Sabora svakih pet godina. Domaći vlasnici privatnih medija neće smjeti utjecati na uredničku i slobodu novinara. Ako neće biti zadovoljni s uređivačko-novinarskom politikom, mogu i morati će prodati udjele svog vlasništva. (Privilegij vlasnika privatnih medija je ubiranje svog udjela dobiti u mediju.) Propagandu će smjeti putem medija voditi samo vlada u ratnoj situaciji ili neposrednoj ratnoj ugrozi, prirodnoj katastrofi ili prilikom epidemije. Onda su svi mediji podvrgnuti vladi, ali ne dulje od šest mjeseci, i Sabor ponovo to odobrava ili ne odobrava većinom glasova svih narodnih zastupnika.

Postoji Ustavni sud i Vrhovni sud, uz okružne sudove, kaznene, poslovno-trgovačke i građanske, kao i Vrhovni Apelacijski sud Hrvatske Države. Međunarodni sudovi neće smjeti suditi niti jednom hrvatskom čovjeku i državljaninu, niti će Hrvatska Država pristupiti nekom svjetskom sudu ili sudjelovati u osnivanju međunarodnog suda! Sudovi Države Hrvatske sude svakom strancu koji je počinio kazneno djelo na hrvatskom tlu, ili nad nekom Hrvatu u svijetu. (Nakon odslužene dvije trećine kazne može stranca protjerati iz zemlje, osim stranih špijuna, koji mogu ići u razmjenu, osim u vrijeme rata.)

Suce bira Sabor i smjenjuje ih po volji, s obzirom na njihov neučinak i nepravednost.

Hrvatska država imati će upravna područja s povijesnim pokrajinama Likom, Dalmacijom, Istrom, Slavonijom, Srijemom, Bosnom, Međimurjem, Hrvatskim zagorjem, i Hercegovinom koja će postati dio Dalmacije. Gradovi će imati samoupravu biranu od građana ili stanovnika mjesta, s mandatom od 3,5 godine, i pravo ubiranja manjih/nižih poreza, a financira ih država.

Glavni grad će biti Zagreb, kao zasebno upravno područje za grad i državu. Sabor i šef države mogu vladati i iz drugih mjesta u Hrvatskoj.

Samo Hrvati imati će pravo glasa na izborima i referendumima. Plebiscit ili izjašnjavanje naroda na referendumu biti će bezuvjetno Ustavno pravo, i provođeno po društvenim pitanjima jednom godišnje, ako ima potrebe. Za održavanje referenduma se prikuplja 100.000 potpisa različitih ljudi, stanovnika-državljana zemlje, i ako se prikupe potpisi, znači da ima potrebe za održavanje referenduma koje organizira izvršna vlast. Ista pitanja na referendumu smiju se postavljati samo u jednoj generaciji odnosno u 30 godina.

U Hrvatskoj će vladati bezuvjetna sloboda javne riječi i javnoga govora. Verbalni delikt nije dopušten.

Svaki (punoljetni) Hrvat ima pravo posjedovati i nositi oružje za obranu, uključujući i vatreno oružje, a zabrana nošenja i posjedovanja oružja se ograničava iznimno i po mogućnosti privremeno, i to od strane izvršne državne vlasti, što ide na provjeru nadležnog suda. Svaki Hrvat ima u Hrvatskoj pravo na vozačku dozvolu za upravljanje s prijevouznim sredstvom automobilom i motorom, koja mu se može oduzeti samo privremeno kad prouzroči tešku prometnu nesreću. Pravomoćno osuđeni ljudi neće moći biti birani na javne položaje deset godina, a u slučaju kazneong djela ubojstva slijedi automatska doživotna zabrana obnašanja javne dužnosti; s javne dužnosti udaljavaju se obiteljski nasilnici na rok od deset godina.

U Hrvatskoj će biti zabranjeno širenje stranih ideologija i religija u političke i ekonomske svrhe.

U Hrvatskoj će se razvijati ljubav u Boga, vjera i duhovnost, pravo na mir i miran suživot u snošljivosti bez nasilja, sreća i sloboda čovjeka i njegova prava, razvijat će se kultura, umjetnost, i znanstveni moralno-etički razvoj, poljoprivreda, turizam, industrija s novim tehnologijama, očuvanje okoliša, te samorazvoj zemlje, kao i svijest o nužnoj potrebi hrvatske državnosti i nezavisnosti, i hrvatsko državno pravo.

U Hrvatskoj neće čovjek biti „pravna osoba“ niti „osoba“ s brojem, već samo SLOBODNI ČOVJEK kao individua, sa svojim imenom i prezimenom, zaštićen, i narod kao kolektiv, također zaštićen.

Iznad Hrvatskog državnog sabora neće biti chemtrailsi nego samo čisto nebo i Bog! GMO i otrovni pesticidi biti će zakonom zabranjeni, kao i fluor u pitkoj vodi i pastama za zube i drugdje za ljudsku uporabu. Neće vladati monopol na duhan. Svatko će smjeti pušiti po volji i sam nabavljati duhan. Otopina natrij-klorida i soli mora biti dostupna i besplatna za sve ljude u Hrvatskoj, i to za preventivno održavanje zdravlja i za liječenje od bolesti, jer ubija sve viruse, bakterije i klice i otpušta teške metale iz organizma, kao i za pročišćavanje vodovodne mreže za pitku vodu.

Novi Ustav i Kazneni zakon biti će napisan po Deset Božjih zapovjedi, i razvijen u detalje za svaku moguću životnu situaciju. Pedofilija i silovanje s teškim tjelesnim i psihičkim oštećenjima će se kažnjavati smrću, a nasilje nad ženama, obiteljsko nasilje i (politička) korupcija drakonskim kaznama. Smrtna kazna vrijedit će i za urotničke veleizdajnike i sudionike velezločina genocida ili ubojstvo naroda. Za pobunjenike neće biti predviđen model abolicije ili oprost od kazne za dizanje oružanog ustanka. Izdajnike će se moći doživotno protjerati iz zemlje, a nacionalne ili veleizdajnike države, kao i teroriste i urotnike protiv naroda i države, kažnjavat će se smrću, kao i sam pokušaj veleizdaje. Slobode se može lišiti samo čovjeka koji je od strane krim-policije osumnjičen za ubojstvo, i teški kriminal lopovluka, prevare i pljačke u gospodarstvu, kao i za silovanje, terorizam, pobunu i izdaju, i to ne dulje nego na rok od tri do 30 dana nakon čega slijedi optužnica Državnog odvjetništva ili puštanje na uvjetnu slobodu, s tim da Državno odvjetništvo mora u roku od godinu dana ili podići optužnicu ili odustati od kaznenog progona. (Za držanje u pritvoru vrijede čvrste indicije.) U pritvoru čovjek lišen slobode ostaje do pravomoćne sudske presude koja mora biti donijeta u roku od najkasnije dvije godine. U Hrvatskoj vrijedi isključivo hrvatsko pravo temeljeno na rimskom pravu i hrvatskom običajnom pravu, i hrvatski zakoni. Fizička kazna, osim pedagoške dječje kazne u vidu blagogo poučka ali ne i širenje straha, kao i privremeno lišavanje od slobode, se u Hrvatskoj smije odrediti i izvršiti samo od strane državnih vlasti koje čini Sabor, pravosuđe i vlada na čelu sa šefom države. Fizičke kazne mogu biti samo kazna lišavanja slobode, i smrtna kazna (isključivo strijeljanjem ili vješanjem) ali ne i kazna sakaćenja i mučenje koje je zabranjeno nad zatvorenicima kao i nad slobodnim čovjekom. Prilikom policijsko-državnoodvjetničke istrage teških kaznenih djela dozvoljena je prijetnja i ograničena primjena sile bez sakaćenja i drugih trajnih posljedica po tijelo i psihu. Doživotna zatvorska kazna postoji iznimno, te postoji doživotni progon iz zemlje, a kad je u pitanju hrvatski državljanin, onda uz to i trajno oduzimanje hrvatskoga državljanstva kad je u pitanju ratno profiterstvo i izdaja naroda i države, a od svoje imovine može ponijeti samo ono što može nositi u gaćama na štapu.

Robstvo je u Hrvatskoj zabranjeno, tako i seksualno, trgovina s ljudima je strogo zabranjena, kao i organizirana prostitucija i korištenje opojnih sredstava poput droge, prirodne ili umjetne. Maloljetnicima ispod 16 godina zabranjen je rad i njihovo iskorištavanje u radne svrhe.

Svaki Hrvat smije u Hrvatskoj živjeti gdje želi, i imati svoj komad zemlje za život, stjecati vlasništvo nad pokretninama i nekretninana. Zemljišta se strancima ne smiju prodavati, niti ih stranci trajno stjecati, mogu ih stjecati samo privremeno na uživanje, bez prava na daljnju prodaju strancima; nakon isteka uživanja zemljište ili više njih vraćaju državi ili privatnom hrvatskom vlasniku.

U Hrvatskoj neće biti idolpoklonstva niti će se razvijati i održavati kultu ličnosti ikoga. Ljudi zaslužni za hrvatsku povijest neće se obožavati već se mogu spominjati njihova pozitivna i dobra djela u svrhu obrazovanja i dizanja nacionalne svijesti i čovjekoljublja i Bogoljublja.

Ljubav prema Bogu, obitelji, hrvatskom narodu i njegovoj domovini Hrvatskoj, tim redoslijedom, biti će ustavno dobro. U Hrvatskoj će se razvijati ljubav, kao i mir među stanovništvom i sa susjedima u drugim državama i svijetom, život u slozi i zajedništvu u Hrvatskoj biti će pravo i dužnost.

Zadnji dan u tjednu je neradni dan u Hrvatskoj posvećen Bogu-Tvorcu i obiteljima kao i odmoru. Neradni dan počinje zalaskom sunca prethodnog dana, i završava sa zalaskom sunca slijedećg dana. Državni (nacionalni praznici) i vjerski blagdani su također neradni dani.

U Hrvatskoj neće vladati ideologije već pravni poredak. Korupcija će se kažnjavati drakonski. Smjena dužnosnika države biti će automatska svakih 12 mjeseci, s početkom Nove godine, osim zapovjednika u oružanim snagama, i liječnika i medicinskih sestara u bolnicama i domovima zdravlja, kao i nastavnika u školama. Sveučilišta će imati znanstveno-obrazovnu autonomiju. Radnički sindikati će postojati radi zaštite radničkih prava. Javni službenici rade na mandat od četiri godine nakon čega slijedi provjera radne učinkovitosti, radne savjesti i zdravlja i pristojnost prema građanima to jest slobodnom čovjeku kojemu će javne službe biti njegov service, njemu na usluzi.

Vlasti će služiti čovjeku, a država narodu.

Kruh i pitka voda kao i struja će u Hrvatskoj biti besplatni za svakog Hrvata, kao i krov nad glavom. Ako stranac u nuždi u Hrvatskoj zamoli čašu vode i koricu kruha, dat će mu se na dar, kao i prenoćište za dva, tri ili mjesec dana.

Nitko neće smjeti u Hrvatskoj biti kažnjen zbog izrečenog mišljenja, verbalni delikt neće smjeti postojati u Hrvatskoj.

Privatni život svakog čovjeka i privatna komunikacija će biti zajamčeni, a njihovo kršenje drakonski kažnjavano. Špijuniranje (prisluškivanje) stanovništva ili skupina stanovništva je zabranjeno. Prisluškivati nekoga ili skupinu ljudi moguće je od strane tajne službe i krim-policije samo u svrhu razotkrivanja kaznenih djela, i uz naknadnu dozvolu nadležnog suda.

U javnosti neće biti seksualne raskalašenosti, a nemoral u javnosti će biti kažnjavan. U nemoral spada i laganje.

U Hrvatskoj će se razvijati duhovna i demografska obnova, materijalna obnova, napredak i prosperitet, kao i ljudska sreća, dok će i čovjek i životinje biti zaštićeni od fizičkog mučenja, a prirodni okoliš od zagađenja i uništavanja.

Hrvatsko državljanstvo imati će samo Hrvati i onaj čovjek koji bude trajno i doživotno živio u Hrvatskoj i Hrvat koji bude živio privremeno u inozemstvu, te plaćao hrvatskom društvu porez za njegov razvoj i materijalni opstanak. Svaki etnički Hrvat u domovini i svijetu postaje hravtski državljanin, osim ako to izričito odbije.

U Hrvatskoj će biti zaštićen ljudski život od začeća do rođenja i prirodne smrti, a sprečavanje začeća mehaničkim i kemijskim sredstvima u pravilu najšire zabranjeno. O štetnosti po zdravlje same primisli nerađanja i neželjenja imanja djece, kao i sprečavanja začeća i namjernom pobačaju, vršit će se široka edukacija stanovništva.

Pravo na sreću biti će Ustavno pravo svakog čovjeka u Hrvatskoj, to jest svakog Hrvata.

Stranci mogu boraviti u Hrvatskoj uz vremenska ograničenja, a radne i dozvole za školovanje i boravak strancima izdaju se samo iznimno od strane izvršne vlasti i uz odobrenje ograničenih kvota od strane Sabora, i na vrlo ograničeno vrijeme, ne dulje od tri godine, i moći će se produljiti samo na još dvije godine. (Od ove mjere su izuzeti strani supružnici Hrvata, dok brak stranca i hrvatskog čovjeka ne uključuje automatsko dobivanje hrvatskog državljanstva koje odobrava sud.) Stranci plaćaju sebi školarinu i obrazovanje koje je za Hrvate besplatno, kao i boravak i ishranu. Primaju se samo ratne izbjeglice i izbjeglice od prirodnoh katastrofa iz drugih zemalja na privremeni boravak do povratka sigurnosti u njihovim zemljama, najdulje pak pet godina i ne više od 1.000 njih u godinu dana. (U slučaju izbijanja epidemije u nekoj zemlji, uvodi se u Hrvatskoj karantena od tri mjeseca za strance koji dođu u zemlju.) Politički azil strancima daje se samo iznimno pojedincima kad su progonjeni negdje drugdje, i u ograničenom broju, ne više od 100 azilanata u godinu dana, pri čemu prioritet imaju progonjene obitelji, i ne na rok dulji od 10 godina (nakon isteka može zatražiti hrvatsko državljanstvo ili mora trenutno odselit iz zemlje). Azil se izdaje od strane izvršne vlasti u roku od tri mjeseca, koju potvrđuje sud, ili se automatski odbija ako se ne izda dozvola. Nema prava na sudsku žalbu, i deportacija izvan zemlje i ozemlja ide odmah, po potrebi i silom. Migracija stranaca u Hrvatsku je u pravilu zabranjena, iznimno je odobrava Sabor u vrlo ograničenom broju, ne više od 500 stručnjaka s obiteljima, sveukupno ne više od 2.500 ljudi godišnje, a potvrđuje narod na referendumu. Zaštita državne granice je vrhovna i prioritetna zadaća vlade. Neće se dozvoliti niti prolazak ilegalnih migranata kroz Hrvatsku deklariranih kao „izbjeglice“ (većinom vojno sposobni muškarci stranih neeuropskih kultura) , kao 2015. godine, kada su i vlasti Republike Hrvatske i migranti kršili hrvatski zakon o državnoj granici, niti će se dozvoliti migracija iliegalnih migranata i lažnih migranata deklariranih kao „izbjeglice“ u Hrvatsku, kao i u Europsku uniju 2015. godine.

Sve će biti dozvoljeno u Hrvatskoj što izričito nije zabranjeno na štetu društva, čovjeka i naroda, a o tome će odlučiti hrvatsko društvo u zemlji odnosno državi nakon što Ustavotvorna skupština odnosno Sabor hrvatskog naroda donese novi Ustav.

Ljubav prema Bogu i pravo na sreću svakog čovjeka biti će glavni dio Ustava Hrvatske Države koja će se zvati Hrvatska Država, skraćeno Hrvatska, u kojoj će vladati Bog i Hrvati. Hrvatska Hrvatom!

(Ovo je prijedlog za razmišljanje za svakog Hrvata, i nije obavezan niti neki plan za rušenje nepravedne i protuhrvatske vlasti i dosadašnjeg đavoljeg sustava totalitarnog komunizma i globalizma.)

Dana 8. listopada 2017. godine, na bivši Dan neovisnosti koji je saborska većina (HDZ-koalicija) ukinula.

Objavio Goran Jurišić

Prof. povijesti i njemačkog jezika i književnosti

Komentiraj

Popunite niže tražene podatke ili kliknite na neku od ikona za prijavu:

WordPress.com Logo

Ovaj komentar pišete koristeći vaš WordPress.com račun. Odjava /  Izmijeni )

Twitter picture

Ovaj komentar pišete koristeći vaš Twitter račun. Odjava /  Izmijeni )

Facebook slika

Ovaj komentar pišete koristeći vaš Facebook račun. Odjava /  Izmijeni )

Spajanje na %s

%d blogeri kao ovaj: