KAKO, PO KOME I PO ČEMU PREPOZNATI DA JE ANTIKRIST FIZIČKI NA ZEMLJI, A NE SAMO (ZLO)DUH NEZAKONITOG ANTIKRISTA

Uvjeren sam, da je coronavirus-kriza zapravo test samozvane svjetske đavolje elite međunarodnih bankara (globalista) za prihvaćanje “žiga zvijeri”, o kojem je riječ u biblijskoj knjizi Otkrivenja, (Apk 13, 11-18), u kojoj nam Isus Krist govori o Posljednjim vremenima, otvaranju sedam pečata, i fizičkoj vladavini protuzakonitog Antikrista, i Posljednjem sudu na Sudnji dan, kada će Alfa i Omega diskriminirati ili odijeliti nepokajane grešnike od grešnika koji se kaju, to jest odijelit će globaliste i njihove sluge-nevjernike od vjernika u Oca Nebeskog, Sina Božjeg i Duha Svetog, jarce će postavit Sebi na lijevu stranu, a Svoju Djecu na desnu stranu, kojoj je priredio kraljevstvo, što znači da smo mi Djeca Božja prijestolonasljednici, plemenite princeze i plemeniti prinčevi, oplemenjeni ljubavlju Božjom.

Antikrist je fizički čovjek opsjednut đavlom od začeća, koji će se rodit u židovskom narodu koji očekuje mesiju koji je u Bibliji (Svetom pismu) opisan kao protuzakoniti Antikrist.

Kako đavo Lucifer krade identitet Isusa Krista, i za Isusa Krista čak tvrdi da je navodno Antikrist, to jest izvrće istinu, te ga Isus Krist ne naziva bez veze ili slučajno “lašcem” i “čovjekoubojicom od samoga početka”, tako i on mora napisati knjigu nadahnuta njime, kao što je Biblija knjiga nadahnuta od Boga-Stvoritelja, a ta zbirka knjiga je Talmud, u kojoj se negira biblijska knjiga Postanka, kao i cijelo Sveto pismo. Većina Židova na svijetu ne slijedi Toru ili Stari zavjet, već Talmud. Teorija evolucije od Charlesa Darwina, primjerice, svoju tvrdnju da je čovjek nastao navodno evolucijom od majmuna, crpi iz Talmuda, i u toj židovskoj a zapravo đavolskoj zbirci knjiga se nadalje tvrdi, da je Zemlja nastala u velikom prasku prije četiri i pol milijarde godina, da je Zemlja kugla, i slično, i vrijeđa se Isusa Krista i kršćane kojima se prijeti, itd.

Duh Antikrista nalazi se na Zemlji otkad su pobunjeni anđeli doživjeli izgon na Nebu u Kraljevstvu Božjem, i bačeni od strane Božje nebeske vojske predvođena arkanđelom Mihaelom na Zemlju, pa se od tada nazivaju “pali anđeli”, te od tada ovi zlodusi na čelu s palim anđelom Luciferom, zvan još i “Sotona” (hebrejski: “Onaj koji dijeli”) ili “stara zmija” i “nečastivi”, lutaju Zemljom, i nagovaraju Božjeg čovjeka na grijeh kako bi čovjek izgubio život vječni koji mu je obećao Isus Krist svojom žrtvom na križu, (i zapisom u knjizi Života), a koji je zbog Istočnog grijeha bio automatski izgubio, pavši na prevaru zmije u Edenskom vrtu, opsjednute anđelom Luciferom, koja je Evu nagovorila da jede plod sa zabranjenog stabla, lažući joj da će onda ona i njen muž Adam i njihovo potomstvo navodno postati kao bogovi, što je bila laž. (Knjiga Postanka u Svetom pismu, 3, 1-5) Isto tako samozvana svjetske “elita” laže samu sebe i ljude, da će genetskim inženjeringom produljiti ljudski život do života vječnog, život na Zemlji koji je Bog-Stvoritelj ograničio nakon Potopa na 120 godina, dok su ljudi prije općeg potopa živjeli po nekoliko stotina godina, u prosjeku po devet stotina godina, Noa je, npr., živio 950 godina, međutim, kako je prvi sin prvog čovjeka (“adama”) kojeg Bog stvori, Kajin, bio opsjednut zloduhom palog anđela Lucifera, pa je postao nepokajani grešnik koji je ubio svog brata Abela, i od njegove linije nastala pokvarena kajinitska linija čovječanstva, koja je svojim grijesima zarazila i Šemovu liniju Božjeg čovječanstva (Šem je bio treće dijete Adama i Eve, koji su imali još brojno potomstvo, kako nas izvještava Biblija), tako je Bog skratio čovjeku njegov životni vijek, da ne bi mogao sam sebe i Zemlju uništiti. Zašto Bog nije odmah dao svom stvorenom stvorenju čovjeku život vječni, već ga čovjek mora zaraditi moralnim životom i poštivanjem Božjih zakona na zemaljskome krugu? Zato što je Bog dao život vječni svojim stvorenjima anđelima, pa ga je trećina stvorenih anđela izdala i pokušala preuzeti vlast u Kraljevstvu Božjem na Nebu, i očito Bog ne može pobunjenicima poništiti život vječni koji im je svojom ljubavlju darovao, osim da ih drži u vječnom prokletstvu odsustva od Nebeske sreće. Stoga Bog-Stvoritelj želi svoje stvoreno ljudsko biće testirati na lojalnost Njemu, prije nego mu Svojim milosrđem daruje život vječni, da ne završi u ognjenom jezeru s palim anđelima i njihovim ljubomornim vođom Luciferom. Naime, na samom početku stvaranja Božjom neizmjernom i neograničenom ljubavlju dogodila se tragedija na Nebu, trećina stvorenih anđela kojima je Bog darovao život vječni pobunila se protiv Božjeg autoriteta i souvereigniteta, ne poštujući Božju volju, da budu stvorenom čovjeku na usluzi, da mu pomažu i štite ga, jer zbog grijeha ljubomore drže da je čovjek duhovno manje razvijeno biće od njih, što je istina, ali je Božja volja, da anđeli budu čovjeku na raspolaganju, jer Bog voli čovjeka, i ljude drži svojom Djecom, dok su ljudi i narodi slikovito mladenka ili žena Isusa Krista. Iz mržnje prema Bogu, koja proizlazi iz njihove ljubomore na čovjeka, pali anđeli na čelu s Luciferom uništavaju čovjeka i zemaljski krug, npr. stvaranjem pustinja, zatim, nagovaranjem ljudi na grijeh, i ubojstvima i masovnim ubojstvima i sakaćenjima čovjeka, priređivanjem nesreća čovjeku i narodima kroz čitavu povijest čovječanstva, i Bog je taj sukob opisao slikovito tako da zmija nastoji ženu ugrist za petu, a čovjek nastoji zmiji otkinuti glavu. (Knjiga Postanka 3, 15) Tako se čovjek nakon izgona Adama i Eve iz Edenskog vrta (knjiga Postanka, drugi izvještaj o stvaranju 3, 1-20) našao u borbi za goli opstanak, s opasnošću njegovog istrebljenja od strane duhovnih snaga Antikrista i njihovih slugu u ljudskim tijelima, koji su nevjernici (borbeni ateisti) i nepokajani grešnici, u novijoj povijesti su to, npr., partizani i revolucionari, komunisti zvani “antifašisti” (titoisti/staljinisti, maoisti), socijalisti, odnosno marksisti, i globalisti.

Kako dio farizeja među Judejcima nisu prepoznali Isusa iz Nazareta kao “mesiju”, (Krist), govoreći Isusu da su oni, Judejci, Abrahamovi etnički potomci, (jedno od 12 Izraelovih plemena), što je točno, ali Isus im na to odgovori da je Abrahamov Bog bio On u kojeg je Abraham vjerovao, a Njega da ne priznaju, što znači da lažu, tako ni njihovi duhovni nasljednici znani kao “Židovi”, tek očekuju mesiju koji je u Bibliji opisan kao Antikrist, i fizički Antikrist sjest će u obnovljeni treći Božji hram u Jeruzalemu, i po tome ga se može prepoznati kao protuzakonitog Antikrista iako će se predstavljati ljudima da je on navodno Isus Krist, dok će se Isus Krist na Zemlju vratiti na oblacima u pratnji Božjih anđela, i svi ljudi na svijetu će Ga moći vidjeti, tako da Isus Krist neće sjesti u obnovljeni 3. hram u Jeruzalemu, i tako se može razlikovati Antikrista od Isusa Krista, ali ne samo po tome.

Fizički Antikrist rodit će se u židovskom narodu, i imitirati će Isusa Krista, tvrditi će da je on navodno Isus Krist, i ljudi će pasti na njegovu laž, i magiju, jer će uspjeti uspostaviti mir na svijetu, ali kratkog vremenskog trajanja, samo tri i pol godine. Antikrist će biti opsjednut đavlom (zloduhom palog anđela Lucifera) od samoga svoga začeća, i Židovi će ga prvi odmah prihvatiti, misleći krivo da je to “mesija” kojeg iščekuju, a kojeg nisu prepoznali kad se Bog utjelovio na Zemlji. Fizički Antikrist biti će nešto tamnije boje kože, i nakon židova prihvatiti će ga muhamedanci odnosno muslimani, (možda i zato što će mu otac biti musliman), i na kraju če ga prihvatiti otpadnici od vjere među kršćanima i ateistima u Europi i Americi. Da se radi o fizičkom Antikristu na Zemlji, ljudi će znati i po magiji i čudesima koje će izvodit, kao i po djelovanju dvojice Božjih proroka, Henoka i sv. Ilije, koji će držati propovjedi protiv Antikrista. Nevjernička svjetina će oba Božja proroka ubiti, i njihova tijela će stajati ležati na otvorenom tri dana i noći, da bi na zgražanje sljedbenika Antikrista oba proroka bili uskrsnuti, i uzneseni na Nebo. (Oba proroka će usput preobraćati židove i bivše kršćane ili ateiste.) Treći znak po kojem ljudi mogu prepoznati fizičkog Antikrista jest, da će imati svog glasnogovornika, i propovijedat će protiv Boga, ukinuti će i zabraniti svetu misu i sve što je kršćansko, i progonit će kršćane sve do njihovog masovnog ubojstva, i genocida. Neće odgovarati na čežnje žena, i prekinuti će svjetski mir i započeti ratove sa svojom vojskom koja će vjerojatno biti vojska islama. Fizički Antikrist hinit će svjetskog mirotvorca tri i pol godine, i točno nakon tri i pol godine (1.250 dana) će raspaliti ratove i progon Djece Božje, i preko noći će uvest obavezni znak za Djecu Božju, tako zvani “žig zvijeri”, a tko ne bude htio nositi “žig zvijeri”, neće moći ništa kupiti, pa bio bogat ili siromašan; navedeni “žig zvijeri” je mogući micro-chip zvan “Digitalni anđeo”, prezentiran svijetu u gradu New Yorku, 2000. godine, a radi se o maleckom čipu za implantaciju ispod ljudske kože, na čelo ili u desnu šaku. Terorizam Antikrista trajati će tri i pol godine.

Zato sam uvjeren, da je koronavirus-kriza test za buduće prihvaćanje “žiga zvijeri”, jer kad ljudi, kako nevjernici tako i mnogi vjernici, lakomisleno prihvaćaju genetski modificirano cjepivo protiv corona-virusa SARS CoV-2 i certifikate o cijepljenju pod oznakom “COVID-19”, odnosno COVID-putovnice, čime se diskriminira necijepljene ljude, tako će olako prihvatiti i “žig zvijeri” odnosno čip ispod kože, što će značiti potpuni gubitak slobode za čovjeka, sloboda koju je Bog dao čovjeku, čak i pod cijenu da se odluči živjeti vlastitom životnom filozofijom, umjesto da kroči Božjom stazom kroz život, da stekne život vječni.

Cilj globalizacije svijeta jest prostiranje crvenog tepiha za fizičkog Antikrista, protuzakonitog opčinjenog zloduhom Sotone! EU je instrument globalizacije svijeta, a S.A.D. su otete od strane illuminiranih masona odnosno međunarodnih bankara, od 1903. godine, (kada je ubijen predsjednik McKinley kojeg je zamijenio Teddy Roosevelt) i predstavljaju glavni bojni brod za globalizaciju svijeta, u kojoj sudjeluje i Rusija sa svojim zabludama koje je proširila po cijelom svijetu (revoluciju i totalitarni komunizam).

“Kazna” najavljena od strane naše Gospe u Fatimi, 1917. godine, uslijedit će u poznim godinama duhovne djece sv. padre Pija, koja danas (2.021. godine Gospodnje) imaju oko 70 godina. Nakon toga slijedi nada, preobraćenje Rusije i njeno privođenje Marijinom bezgrešnom srcu, kao i preobraćenje otete svete Katoličke Crkve, i Prvi svjetski mir koji uspostavlja Isus Krist. Kada će biti Posljednji sud na Sudnji dan, kada Isus Krist, Alfa i Omega, bude sudio živima i mrtvima, ne zna nitko na svijetu, čak ni anđeli na nebu, ni Sin Božji, već samo Nebeski Otac. (Mk 13, 22) Po mojoj slobodnoj procjeni, to bi moglo biti oko 2.030. godine za kada su globalisti najavili svoju konačnu pobjedu po “UN-agendi 2030”.

Živimo u eri Božjeg milosrđa, od objave naše Gospe u Fatimi, dakle, već 104 godine živimo u vrijeme Božjeg milosrđa, kada je otvoren prvi pečat. Sve ovisi o nama, u kojoj mjeri će se čovječanstvo i narodi pokajati, i dobiti od Boga darovano milosrđe odnosno poštedu i odgodu apokaliptičnih događaja opisani u knjizi Odkrivenja. Da Sudnji dan, međutim, ne može biti daleko od nas govori veliko otpadništvo ljudi od vjere, što je naša Gospa najavila u Fatimi, EU i USA su, npr., primjer Sodome i Gomore na n-tu potenciju, kao i činjenica, da su globalisti u slijedu otkrivanja slova genoma, izumili u genetskom inženjeringu metodu editiranja gena, CRISPR/CAS9-tehnologija, na osnovi koje se čovjekova DNK može manipulirati tako da dođe do masovne sterilizacije čovjeka, a to znači čovjekovo istrebljenje. Već su genetski modificirani organizmi u hrani (GMO) i “cijepljenje” protiv virusa SARS CoV-2, petljanje u čovjekovu DNK, što za posljedicu povlači Božju srdžbu, a kamoli pokušaj istrebljenja čovjeka kroz 3. svjetski rat i editiranje gena, koje će Bog spriječiti, i poraziti Lucifera, i ključ nad Zemljom vratiti natrag u ruke čovjeka, svoga stvorenja koje voli. Druga je stvar što čovjek mrzi Boga, inspiriran duhom Antikrista, činjenjem grijeha i nekajanjem za prijestupe protiv Boga i kršenjem zakona, što Boga vrijeđa. Zato će Bog intervenirat Sudnjim danom, da spasi čovjeka od istrebljenja.

Neka je uvijek Božja volja, i slava Božja neka je najveća na Nebu i na Zemlji!

Prof. Goran Jurišić, Zagreb, dana 27. srpnja 2.021. godine. Bog i Hrvati!

Objavio Goran Jurišić

Prof. povijesti i njemačkog jezika i književnosti

One thought on “KAKO, PO KOME I PO ČEMU PREPOZNATI DA JE ANTIKRIST FIZIČKI NA ZEMLJI, A NE SAMO (ZLO)DUH NEZAKONITOG ANTIKRISTA

Komentiraj

Popunite niže tražene podatke ili kliknite na neku od ikona za prijavu:

WordPress.com Logo

Ovaj komentar pišete koristeći vaš WordPress.com račun. Odjava /  Izmijeni )

Twitter picture

Ovaj komentar pišete koristeći vaš Twitter račun. Odjava /  Izmijeni )

Facebook slika

Ovaj komentar pišete koristeći vaš Facebook račun. Odjava /  Izmijeni )

Spajanje na %s

%d blogeri kao ovaj: